Julian Fałat, Krajobraz zimowy, 1915, olej na płótnie, 80,5 x 161 cm. © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Jacek Złoczowski
Gdzie jest Polska?
Juliusz Kossak, Wjazd Jana III do Wiednia - 1897, akwarela na papierze, 72 x 101 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Antemurale Christianitatis
Wojciech Kossak, Bitwa pod Kircholmem - 1925, olej na płótnie, 200 x 400 cm © ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Wieczni Rycerze
Józef Brandt, Wyjazd z Wilanowa Jana III i Marysieńki Sobieskich - 1897, olej na płótnie, 186 x 326 [204 x 343 x 9,5] cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Sarmaci
Adam Chmielowski, Ecce Homo - 1879-1890, olej na płótnie, 146 x 96 cm © ze zbiorów Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie
Wiara Polaków
Witold Pruszkowski, Wizja - 1890, olej na płótnie, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Królowa Polski
Aleksander Gierymski, Święto trąbek I - 1884, olej na płótnie, 47 x 64,5 cm [75 x 90 x 10 cm], © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Przystań tolerancji
Jan Matejko, Rejtan – upadek Polski - 1866, olej na płótnie, 282 x 487 cm © ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum/fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz
Wspólnota indywiduów
Walery Eliasz-Radzikowski, Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej przez Stefana Czarnieckiego - 1863, olej na płótnie, 148 x 118 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Rewolucja republikańska
Olga Boznańska, Portret kobiety w białej sukni na tle wnętrza - 1890, olej na płótnie, 150 x 100 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/fot. Paweł Czerniecki
Polki
Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy – pikieta - ok. 1873, olej na płótnie, 60 x 108 cm [79 x 127 x 9 cm] cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Polacy wobec zaborców
Aleksander Sochaczewski, Pożegnanie Europy - 1890-1894, olej na płótnie, 370 x 740 cm © ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, fot. Tadeusz Stani
Sybir
Józef Chełmoński, Modlitwa przed bitwą (Racławice) - 1906, olej na płótnie, 172 x 244 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Nieherbowi bracia
Leon Wyczółkowski, Autoportret w chińskim kaftanie - 1911, pastel na papierze, 94,5 x 87,0 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Piotr Ligier
Prometeusze polskości
Józef Mehoffer, Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego - olej na tekturze, 57 x 43 cm © ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Niepodległa