Józef Chełmoński (1849-1914), Żurawie“/“Kraniche,  1870, olej na płótnie, 44,2 x 57,8 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie /fot. Karol Kowalik
Wacław Koniuszko (1854 – 1900), Żyd naprawiający dywan, ok./um 1890, olej na płótnie, 93,5 x 74 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowiefot.  Paweł Czernicki
Olga Boznańska(1865 – 1940), Dziewczynka z chryzantemami, 1894, olej na kartonie, 88,5 x 69 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/fot. Karol Kowalik
Olga Boznańska (1865 – 1940), Portret kobiety w białej sukni na tle wnętrza, 1890, olej na płótnie, 150 x 100 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/fot. Paweł Czernicki
Józef Chełmoński (1849-1914), Babie lato, 1875, olej na płótnie, 119,7 x 156,5 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Ligier Piotr
Adam Chmielowski (1845 – 1916), Ecce Homo, 1879 – 90, olej na płótnie, 146 × 96 cm, ©ze zbiorów Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie
Julian Fałat (1853-1929), Krajobraz zimowy, 1915, olej na płótnie, 80,5 x 161 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/fot. Jacek Złoczowski
Aleksander Gierymski (1850-1901), Święto trąbek I, 1884, olej na płótnie, 47 x 64,5 [75 x 90 x 10] cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Ligier Piotr
Maksymilian Gierymski (1872-73), Patrol powstańczy – pikieta, ok. 1873, olej na płótnie, 60 x 108 [79 x 127 x 9] cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Ligier Piotr
Aleksander Gierymski (1850-1901), W altanie, 1882, olej na płótnie, 135,5 x 148 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Ligier Piotr
Juliusz Kossak  (1824 - 1899), Krzysztof Gniewosz ginący w obronie chorągwi pod Chocimiem, 1892, akwarela na papierze, 57 x 85 cm, © ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Jacek Malczewski (1854-1929), Melancholia, 1890-1894, olej na płótnie, 139 × 240 cm, © Własność Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu
Jacek Malczewski (1854-1929), Święty Franciszek, 1908, olej na płótnie, 136 x 201 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Wilczyński Krzysztof
Stanisław Masłowski (1853 – 1926), Pejzaż Ukrainy, 1875 – 1878, olej na tekturze, 18 x 29,5 cm, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Ligier Piotr
Witold Pruszkowski (1846 – 1896), Wizja, 1890, olej na płótnie, © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905), Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej przez Stefana Czarnieckiego, 1863, olej na płótnie, 148 x 118 cm, ©ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Julian Fałat, Sanie na śnieżnym polu - Polesie, po 1985, akwarela na tekturze, 35 x 94 cm. © Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Zbigniew Doliński
Juliusz Kossak, Wjazd Jana III do Wiednia - 1897, akwarela na papierze, 72 x 101 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Wojciech Kossak, Bitwa pod Kircholmem - 1925, olej na płótnie, 200 x 400 cm © ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Józef Brandt, Wyjazd z Wilanowa Jana III i Marysieńki Sobieskich - 1897, olej na płótnie, 186 x 326 [204 x 343 x 9,5] cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce”, 1889, olej na desce dębowej, 79 x 120 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Krzysztof Wilczyński
Józef Chełmoński, Pułaski pod Częstochową - 1875, olej na płótnie, 87 x 144 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Krzysztof Wilczyński
Józef Simmler, Śmierć Barbary Radziwiłłówny - 1860, olej na płótnie, 96 x 111 [142 x 126 x 10] cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Krzysztof Wilczyński
Maurycy Trębacz, Cymbalista (Koncert Jankiela) - koniec XIX w., olej na desce, 55 x 36 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Piotr Ligier
Jan Matejko, Rejtan – upadek Polski - 1866, olej na płótnie, 282 x 487 cm © ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum/fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz
Wojciech Kossak,, Napoleon ze sztabem - 1917, olej na płótnie, 54 x 46 cm © ze zbiorów Fundacji PBG, Wysogotowo
Jan Matejko, Zakuwana Polska (Polonia – Rok 1863) - 1864, technika olejna, 158 x 232 x 10 [195 x 266] cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/Muzeum Książąt Czartoryskich/ fot. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie
Wojciech Kossak, Olszynka Grochowska - ok. 1931, olej na płótnie, 90 x 145 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie/fot. Teresa Żółtowska-Huszcza
Jacek Malczewski, Wigilia na Syberii - 1892, olej na płótnie, 81 x 126 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie/Muzeum Książąt Czartoryskich/fot. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie.
Józef Chełmoński, Modlitwa przed bitwą (Racławice) - 1906, olej na płótnie, 172 x 244 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Juliusz Kossak, Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą w Turcji - 1890, akwarela, 59 x 47 cm © ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
Józef Mehoffer, Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego - olej na tekturze, 57 x 43 cm © ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie