Maurycy Trębacz (1861 – 1941)

Pochodził z ubogiej rodziny żydowskiej. Uczył się malarstwa dzięki pomocy i udzielanym mu stypendiom. Rozpoczął od nauki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1880-1882, następnie w 1883 roku wyjechał na studia do Monachium. Kilka lat, od roku 1889 do 1894, spędził w Paryżu, doskonaląc warsztat. Mieszkał w Warszawie, Lwowie, a w 1909 roku osiadł w Łodzi. Tworzył w środowisku żydowskim i dla żydowskich odbiorców, w duchu dziewiętnastowiecznego realizmu. Sięgał po tematy rodzajowe i religijne, często malował portrety.