Józef Simmler (1823 – 1868)

Pochodził z zamożnej, mieszczańskiej rodziny o niemieckich korzeniach. Po prywatnych lekcjach w Polsce wyjechał na studia malarskie do Drezna, następnie dwukrotnie do Monachium. Uczył się także w Paryżu. Podróżował po Europie, gdzie kopiował dzieła dawnych mistrzów. Był uznanym portrecistą. Malował wizerunki mieszczaństwa, burżuazji, carskich urzędników. Tworzył także malarstwo religijne i historyczne. Był przedstawicielem realizmu w sztuce. Jego najważniejszym dziełem jest Śmierć Barbary Radziwiłłówny.